Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego obejmującą stosunki między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, a także przysposobienie (adopcję) i kuratelę.


Z pełnym zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o alimenty oraz o adopcję w tym adopcję ze wskazaniem. Sprawy rodzinne dotyczą najważniejszych sfer życia. Sprawy, które dotyczą dziecka prowadzone są przed sądem rejonowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka. Towarzyszą im ogromne emocje, toteż Adwokat Eliza Kuna służy pełnym wsparciem zarówno w kancelarii jak i na sali sądowej.


Kancelaria prowadzi także sprawy o podział majątku dorobkowego. Żądanie podziału majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu Można z nim wystąpić w każdym czasie, począwszy od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej. Wniosek o podział majątku wspólnego powinien wskazywać podstawę ustania wspólności majątkowej, nadto winien być w nim wskazany majątek, którego ma dotyczyć podział sądowy. Wniosek powinien też zawierać żądanie dokonania podziału majątku  i opis proponowanego sposobu podziału.


Adwokat Eliza Kuna prowadzi postępowanie kompleksowo, od początku do końca tak, że w tych trudnych chwilach wszelkimi formalnościami zajmuje się kancelaria. Jednocześnie na bieżąco kancelaria informuje o przebiegu spraw, dzięki czemu zachowują Państwo nad nią pełną kontrolę i macie stały dostęp do dotyczących jej dokumentów.


Zlecając Kancelarii swoją sprawę mają Państwo pewność, że Adwokat, któremu udzielacie pełnomocnictwa rzeczywiście jest tym, z którym będą mieć Państwo stały kontakt w toku całego postępowania w sprawach rodzinnych.