Prawo pracy

Kancelaria świadczy wsparcie z zakresu prawa pracy, obejmujące porady merytoryczne oraz reprezentowanie klientów przed sądami. Oferowana pomoc kierowana jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników, traktowanych jako strony stosunku pracy.

Postępowania dotyczące naruszenia praw bądź niedotrzymanie obowiązków pracownika i pracodawcy, wynikających z umowy na czas określony i nieokreślony, regulowanych przez kodeks pracy, to ogólny zakres spraw, których prowadzenia podejmuje się adwokat.

Prawo pracy jest obszerną dziedziną, obejmującą nie tylko kwestie pozasądowe, ale również sprawy sądowe, dotyczące m.in.:

  • mobbingu,
  • dyskryminacji,
  • "trudnych zwolnień,
  • zaległych wynagrodzeń,
  • rozliczania czasu pracy,
  • odpowiedzialności finansowej pracownika (np. za uszkodzone mienie firmowe).

Kancelaria Adwokacka w Warszawie oferuje wsparcie merytoryczne, przygotowanie niezbędnych dokumentów, wniosków oraz materiałów, a także podejmuje się reprezentowania swoich Klientów przed organami państwowymi.