Adwokat Eliza Kuna w TVN wyjaśnia jak zatrudnić nianię.

Umowa z opiekunką to tzw. umowa uaktywniająca. Może być zawarta przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko. W wypadku, gdy rodzice wspólnie sprawują prawną opiekę nad dzieckiem, stroną muszą być oboje. Umowa uaktywniająca powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

 

Należy pamiętać, aby dla własnego bezpieczeństwa wpisać w umowie godziny sprawowania opieki przez nianię i zawrzeć w niej miejsce sprawowania opieki. - Standardowo jest to mieszkanie, w którym mieszkamy wraz z dziećmi. Natomiast jeżeli np. niania ma w zakresie swoich obowiązków wychodzenie z dziećmi na spacer czy zaprowadzanie dzieci do szkoły to również należy to wskazać - powiedziała adwokat Eliza Kuna.

W umowie można też wpisać obowiązki niani, np. czytanie książek. - Tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia. Pytanie brzmi, jak będziemy te obowiązki egzekwować - zaznaczyła Kuna.

Jak dodała, umowa powinna zabezpieczać interesy obu stron. - Sugerowałbym wskazać w umowie także prawa niani, np. oglądanie telewizji lub czytanie prasy - powiedziała.

 

http://tvn24bis.pl/informacje,187/niania-na-etacie-blajer-powiedzial-jak-podpisac-umowe,457122.html


 

Adwokat Eliza Kuna wyjaśnia jak uzyskać odszkodowanie w TVN 24 BIS

W sprawach dotyczących wypadków,organizator jest podmiotem pod adresem którego możemy kierować nasze roszczenia. Organizatorem wypoczynku może być szkoła, inna placówka edukacyjna - powiedziała adwokat Eliza Kuna.

 

http://tvn24bis.pl/informacje,187/wypadek-na-wycieczce-szkolnej-blajer-wyjasnil-co-z-odszkodowaniem,443322.html


 

Adwokat Eliza Kuna wyjaśnia jak napisac pozew

Mecenas Eliza Kuna wyjaśnia, że formularz wystarczy pobrać ze strony resortu, wydrukować i wypełnić. - Musimy wypełnić kto jest pozwanym, a kto powodem. Powodem jest osoba, która inicjuje spór, czyli ta, która chce np. odzyskać swoją należność pieniężną. Natomiast w rubryce "pozwany" uzupełniamy dane osoby, od której chcemy odzyskać należność - wyjaśnia Eliza Kuna.

 

http://tvn24bis.pl/informacje,187/jak-napisac-pozew-pawel-blajer-pokazuje-jak-to-zrobic,402083.html


 

Adwokat Eliza Kuna TVN 24 BIS - rozdzielność majątkowa

Zachęcamy do obejrzenia programu z udziałem Pani mecenas Elizy Kuny na temat rozdzielności majątkowej.


 

Adwokat Eliza Kuna w TVN 24 Biznes i Świat

We wtorek, 25 lutego Adwokat Eliza Kuna była gościem w stacji TVN 24 Biznes i Świat. Przedstawiła widzom podstawowe zagadnienia związane z pisaniem pozwu na formularzu urzędowym.


 

ZUS kwestionuje wysokość zasiłku

ZUS zapowiada, że bardzo skrupulatnie będzie sprawdzał wysokość i należność wypłacanych zasiłków...

Czytaj więcej...

Nowe uprawnienia przedsiębiorcy

Pojęcie działalności regulowanej (lub inaczej wpisu do rejestru działalności regulowanej) pojawiło się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.), z dniem 21 sierpnia 2004 r., jako nowa forma reglamentacji działalności gospodarczej. Unormowania dotyczące reglamentacji działalności gospodarczej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera w rozdziale 4 zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46- 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64- 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2), licencje (art. 75 ust. 3), oraz zgodę (art. 75 ust. 4).

Czytaj więcej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna ?

Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.

Czytaj więcej...